ارتباط با ما

نامایمیلنقش
محمدmohammad@digiboy.irمدیر و مؤسس
یوسفyoosef@digiboy.irمدیر
کسریمدیر
مهدیهمکار
احسانهمکار
ناصرهمکار

توضیحات محمد:

ایمیلی که از من در بالا مشاهده میکنید صرفاً برای مسائل مربوط به سایت هست و متأسفانه به دلیل مشغله کاری من قادر به پاسخگویی به سؤالات فنی عزیزان یا دادن مشاوره فنی نخواهم بود.

ضمناً با توجه به محدودیت وقت و تعداد نسبتاً زیاد ایمیل ها، گاهی قادر به پاسخگویی به ایمیل ها نیستم، اما تمام اونها رو می خونم، بنابراین اگر به من ایمیلی زدید و پاسخی دریافت نکردید، خواهش میکنم به دل نگیرید و پیشاپیش پوزش بنده رو پذیرا باشید.