زمستان

زمستان

این هم از زمستون امسال که شروع شد!

خیلی وقته که دیگه یه برف حسابی نمیاد! دلم واسه برف تنگ شده.

دیدگاه خود را به ما بگویید.